Malkander aangesloten bij de Zorgalliantie

Judith Hopster, directeur/bestuurder vertelt waarom Malkander zich aangesloten heeft bij de Zorgalliantie.

Malkander is de brede welzijnsorganisatie in Ede, per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen drie welzijnspartijen in het Edese sociaal domein. Wij geloven in een samenleving, waarin we naar elkaar omkijken, waarin jong en oud kan meedoen en zich kan ontwikkelen in eigen tempo. Met elkaar, voor elkaar.

Malkander heeft als opdracht om de samenleving te versterken, haar in haar kracht te zetten en kwetsbare inwoners te helpen om ondersteuning te vinden. We brengen maatschappelijke kracht en -kwetsbaarheid bij elkaar en leefwereld met systeemwereld in verbinding. Dit met als doel de autonomie en competenties van inwoners te versterken en verbinding aan te brengen tussen (groepen) inwoners.

Malkander is de moederorganisatie van kinderopvangorganisatie Spelenderwijs Ede. Spelenderwijs Ede gaat uit van de gedachte dat leren samen leven al vanaf peuterleeftijd begint en heeft de  overtuiging dat het niet uitmaakt waar je kinderopvang onderbrengt, als er maar verbinding is tussen alle partijen die zich in de omgeving van inwoners, ook van kinderen, bevinden om daar waar nodig een bijdrage te leveren aan hun eigen kracht en regie.

Kern van onze organisatie is dat we over onze eigen schaduw stappen om bij te dragen aan de totstandkoming van een krachtige samenleving. Wij kijken over onze eigen grenzen, laten ‘oude’ werkwijzen en traditionele rollen los en maken momenteel een verdere verdiepingsslag in de al langer bestaande samenwerking met andere partijen uit zorg, welzijn, onderwijs, wonen en werken.

Duurzaamheid (in sociale interventies), innovatie, ondernemerschap en verrassende ideeën zijn allemaal woorden die in onze wordcloud staan. We willen lef tonen, out-of-the-box-denken als standaard hanteren en ‘ontregelen’. Ontregelen in de zin van ‘duwen tegen het systeem’, maar ook ‘het wegnemen van regels die de kracht van de samenleving belemmeren’.

Dat alles vergt van ons een lerende, open houding, zelfreflectie en verbinding met anderen. We willen graag leren van de wijsheid en ervaring van anderen. We denken graag mee over complexe vraagstukken en we delen graag onze inzichten. Alles om de samenleving een stukje mooier en krachtiger te maken. We denken dat de Zorgalliantie/Krachtige Kernen en haar programma een geweldig gremium is om dit samen met andere partijen handen en voeten te geven.