maatschappelijke ontwikelingen

Maatschappelijke vraagstukken!?

Door Jos van der Meulen

 

De Zorgalliantie stelt zich onder andere ten doel om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de opdracht van onze leden. Hierbij kun je denken aan vergrijzing, ontgroening maar ook statushouders, asielzoekers, armoede enz. enz.

Gezien de beladenheid van sommige onderwerpen is het makkelijk om daar geen mening of ambitie over te hebben zodat de gemeenschap daar maar uit moet zien te komen. Ik zeg dit makkelijk maar je begrijpt dat ik doel op de verantwoordelijkheid die we als Hogeschool als semi overheidsinstelling hebben, dat is ook inspelen of een bijdrage leveren aan maatschappelijke ingewikkelde thema’s. Moeten we als Zorgalliantie (ZA) niet meer op de voorgrond treden als het gaat om ontwikkelingen in de maatschappij?, Moeten we als ZA standpunten innemen?, Ik ben van mening dat ondanks het risico dat we lopen ons meer op de voorgrond moeten bewegen zodat we als ZA zichtbaar worden, lef tonen en keuzes maken die aansluiten bij actuele problematiek zodat onze studenten goed voobereid de wereld intrekken. Of heb ik het mis?