Lingewaard bruist! Studenten en professionals werken samen aan Arbeidsparticipatie en integratie van statushouders

Onlangs hebben veertien studenten van de HAN hun onderzoeken vanuit de Krachtige Regionale Leerkring in Lingewaard afgerond. Vijf studenten – drie maatschappelijk werk en twee toegepaste psychologie – hebben mogelijkheden verkend voor arbeidsparticipatie door statushouders en versnelde integratie van deze doelgroep.

Arbeidsparticipatie en integratie van statushouders

In Lingewaard groeit het aantal statushouders. Stichting Driestroom wil in Bemmel van betekenis zijn om deze groep te ondersteunen bij participatie via arbeid en/of dagbesteding. Studenten hebben onderzocht in hoeverre Driestroom met de huidige locaties in Bemmel een goede bijdrage zou kunnen leveren aan integratie en toeleiding naar arbeid door statushouders. Studenten hebben statushouders, professionals en gemeente Lingewaard bevraagd en ze hebben geobserveerd op de Driestroom werklocaties.

Op basis daarvan hebben ze een aantal bruikbare adviezen voor Driestroom – en Lingewaard breed – geformuleerd, zoals betere profilering van Driestroom voor diversere doelgroepen, professionalisering van medewerkers, versterkte samenwerking Driestroom, Vluchtelingenwerk, gemeente, ontwikkeling nieuwe diensten door Driestroom, zoals cosmetica en begeleiding bij ondernemerschap. Driestroom was blij met de adviezen en wil verder met onderzoek, nu meer ervaringsgericht en experimenteel om een aantal adviezen gewoon maar eens te doen.