Lingewaard bruist! Preventie en zelfmanagement van inwoners

Onlangs hebben veertien studenten van de HAN hun onderzoeken vanuit de Krachtige Regionale Leerkring in Lingewaard afgerond.  Vijf studenten van de minor “Stad & Land, co-creatie en transitie’ hebben onderzoek gedaan naar de kansen voor ‘preventie en zelfmanagement’ in de wijk Loovelden in Huissen.

Het Medisch Centrum 2.0

Het Medisch Centrum Loovelden heeft het afgelopen half jaar nadrukkelijk de verbinding gezocht met inwoners uit haar wijk. Zij bezoeken het Medisch Centrum, omdat ze een afspraak hebben met bijvoorbeeld één van deze disciplines dan wel dat ze bewoner zijn van het gebouw waaronder de bewoners van Driestroom en RijnWaal Zorggroep. Aanwezige disciplines zijn huisarts, fysiotherapie, podotherapie, GGZ, Cesartherapie, apotheek ed.

De Stichting Medisch Centrum Loovelden is opgericht om met de verschillende disciplines diverse activiteiten en programma’s in en voor de wijk op te starten, te stimuleren en te faciliteren zoals het voorkomen van ziekten en klachten door preventieprogramma’s.

Vijf studenten van de minor “Stad & Land, co-creatie en transitie’ hebben hun vier maanden durende onderzoek onder buurtbewoners en professionals van het Medisch Centrum Loovelden afgerond. Vanuit het onderzoek onder 100 bewoners uit de wijk is gebleken dat zij kansen zien voor het Medisch Centrum als zij met hen invulling willen geven aan sportieve, culturele en informatieve activiteiten.

Hiervoor is het ‘zonnetje’ ontwikkeld, een model waarlangs nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden samen met professionals en inwoners. De studenten hebben hier een eerste aanzet toe gegeven door met deelnemers van het Medisch Centrum en inwoners uit de wijk, hun eerste samenwerkingsambities en ideeën op papier te zetten met behulp van de partnerschapskaart .

Met de input van dit onderzoeken en de nieuwe netwerkrelaties uit de wijk, zoals met enkele inwoners, de basisschool en het SWL, is het Medisch Centrum beter in staat vervolg te geven aan hun ambities om samen te werken aan een gezonde en betrokken wijk.