Leren doe je niet alleen, werken ook niet!

In de KRL’s gaan studenten met verschillende beroepsachtergronden samen aan de slag rondom een maatschappelijke relevant onderwerp uit de betreffende wijk, buurt of dorp. Deze aanpak noemen we interdisciplinair werken en sterker nog we zijn er van overtuigd dat we op deze wijze de studenten goed voorbereiden op de toekomst en de ontschotting stimuleren. Er bestaan veel organisaties en burgerinitiatieven die naast elkaar werken, bewust of niet, en dat is jammer van de inspanningen. Samen met de aangesloten participanten en andere organisaties in de wijk proberen we die broodnodige samenwerking te stimuleren door onze studenten daarin het voortouw te laten nemen in de hoop dat de betreffende organisaties en burgerinitiatieven het belang daarvan in zien. De wil om samenwerken is één,  daadwerkelijk doen middels het beschikbaar stellen van tijd en mankracht is een twee. Wij als ZA-KK hopen op termijn het nut van interdisciplinair samenwerken en leren te kunnen aantonen aan de maatschappij maar ook zeer belangrijk aan onze studenten!!