Landelijke werkdag Zorgpact

Zorgalliantie is als koploper aanwezig geweest bij de landelijke werkdag zorgpact op 2 december jl. in de Fabrique te Utrecht, georganiseerd door Zorginstituut Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Zorgpact stimuleert en versterkt samenwerking op regionaal niveau door het samen brengen van partijen. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is cruciaal in tijden van transitie.

De gehele dag was het mogelijk elkaar te ontmoeten o.a. in het kopgroepcafé waar alle koplopers vertegenwoordigd waren. Het middagprogramma bestond uit workshops waarbij je op een interactieve manier een aantal initiatieven beter leerde kennen. Wat we als Zorgalliantie hieruit meenemen is dat we goed op weg zijn. Maar de relatie tussen ZA, MKB en de lokale overheid verdient de aandacht. Edith Schippers, Jet Bussemaker en Martin van Rijn riepen op om gebruik te maken van beschikbare gelden vanuit de ministeries mits er sprake is van samenwerking met verschillende partijen en initiatieven in de regio. We mogen deze uitnodiging niet laten liggen!

IMG_8830   IMG_8827