Landelijke werkdag Zorgpact 2017

De sessies

 

Tijdens de Landelijke werkdag van het Zorgpact op 6 december jl. vond tijdens de sessies een interview plaats met Wendy Kemper en Wietske Kuijer over hoe de HAN werkt aan lerende netwerken met Sparkcentres en Krachtige Regionale Leerkringen.

Hoe leren en innoveren burgers, professionals, studenten, docenten en onderzoekers succesvol samen in de wijk?

 

 

Proeftuin Tinybots in Pop-up lab

Op het Pop-up lab van de landelijke werkdag Zorgpact werd duidelijk dat steeds meer kennisinstellingen op praktische wijze met technologie voor zorg en welzijn aan de slag zijn. Dat gebeurt vanuit innovatielab-achtige settings waar professionals samen met studenten en docenten/onderzoekers leren werken met technologie toepassingen als de Zora, Paro zeehond of virtual reality games en onderzoek doen hoe je acceptatie onder gebruikers vergroot.

Mooie voorbeelden waar ook de proeftuin Tinybots van de Zorgalliantie niet kon ontbreken. De pop-up stand leverde mooie gesprekken op met professionals van zorgpartijen die benieuwd waren naar de uitkomsten en ervaringen van het onderzoek.
Ook interessant was het gesprek  met Erik Gerritsen van het Ministerie van VWS die het belang benadrukte dat zorgtechnologie juist ook een rol heeft om professionals in de zorg te beschermen tegen burnouts. Technologie moet het werk ontlasten en vergemakkelijken.

De sociale robot Tessa, zo blijkt uit de proeftuin, wordt door zorgverleners die mantelzorger zijn, zij hebben een dementerende vader of moeder waarvoor ze ook moeten zorgen, als verlichtend ervaren waardoor zij hun werk fitter en beter uit kunnen voeren.
Samen stelden wij dan ook vast dat het interessant kan zijn om verder te onderzoeken of de introductie en acceptatie van een dergelijk technologie onderdeel zou moeten worden van mantelzorgbeleid van zorginstellingen. Dat deze instellingen hun medewerkers kunnen faciliteren met een robot. Dan leren ze in de privé situatie de voordelen van technologie ervaren, die ook direct in de zorg hun bijdrage levert. Misschien een kansrijk kanaal om technologie te laten landen in de praktijk. Samen gaan we kijken of we hier een experiment of onderzoek op kunnen gaan organiseren.

Een dag die mooie contacten en nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor zowel de bezoekers als POP-up standhouders!
Jonathan van Deutekom

Lees hier meer over de landelijke werkdag