Landelijke werkdag Zorgpact

De Zorgalliantie, de Krachtige Regionale Leerkringen en de Sparkcentres zijn aangewezen als koplopers binnen het Landelijk Zorgpact. Daarmee zijn drie van de zeventig koplopers verbonden aan de HAN. Eind 2017 was de landelijke werkdag van Zorgpact, waarbij Wendy Kemper van de Zorgalliantie en Wietske Kuijer van de Sparkcentres de krachten bundelden in de deelsessies ‘Een lerend netwerk in de wijk tussen burgers, professionals, studenten en onderzoekers’. In een gezamenlijk interview gingen beide experts in op de manieren waarop netwerken in de wijk functioneren en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de aanpak van Zorgalliantie en de Sparkcentres.

lees verder …