Lancering KIVI Chair Architecture in Health

Op donderdag 26 mei verbindt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland, voor het eerst haar naam aan een lectoraat van een hogeschool. De eervolle KIVI-benoeming gaat naar het Lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het lectoraat Architecture in Health van de HAN wil vorm geven aan een nieuwe horizon voor het bouwen voor de gezondheidszorg.

De multidisciplinaire onderzoeksgroep KIVI houdt zich, onder leiding van dr.ir. Masi Mohammadi, bezig met de vernieuwingen op het gebied van bouwen voor de gezondheid en voor een slimmere leefomgeving. De onderzoeken richten zich op het ondersteunen, stimuleren en bevorderen van de gezondheid.

Masi Mohammadi geeft als lector leiding aan 16 medewerkers, die fulltime of deeltijd aan het onderzoek werken. Ruimtes worden één grote sensor, daarmee neemt in de bouw de inbreng vanuit andere vakgebieden (bijvoorbeeld ook big data) verder toe. Het gaat hierdoor niet alleen om architecture in health, maar ook ‘system architecture in health’. Uiteindelijk moeten het onderzoek en het experimentele demohuis leiden tot een meer empathische woning die bijvoorbeeld gaten in de mantelzorg kan vullen.

Het symposium
Het belooft een interessante en informatieve dag te worden met lezingen en rondetafelgesprekken waarbij wordt gekeken naar verbindingen die kunnen worden gelegd tussen het lectoraat en vakgebieden zoals telecom, bouw, industrieel ontwerpen, elektrotechniek en ethiek. De vernieuwende wijze waarop de gebouwde omgeving is georganiseerd, met de actieve inbreng van alle betrokkenen, maakt dit symposium bij uitstek de plek om met overheid, ondernemers en de eindgebruiker van gedachte te wisselen. Ook de Zorgalliantie is hierbij aanwezig.

Locatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ruitenberglaan 26
Arnhem

Tijdstip
14:00 – 20:30 uur

Programma
14.00 uur  Ontvangst
14.30 uur  Opening
15.10 uur  Ronde tafel sessies
16.10 uur  Pauze
16.30 uur  Ronde tafel sessies
17.30 uur  Terugkoppeling tafels
18.00 uur  Buffet
19.00 uur  Officiële programma
20.30 uur  Receptie

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jasper van Alten. Aanmelden kun je hier.