Kwaliteit in het primair proces

Kwaliteit blijft een onderwerp in organisaties binnen de Zorgalliantie. Als we steeds meer bevoegdheden en mogelijkheden neerleggen bij teams, ontstaat de vraag hoe je als gehele organisatie op kwaliteit blijft sturen. Hoe ervaar je kwaliteit als nuttig en leuk? Hoe zorg je ervoor dat teams elke dag hun werk weer een beetje beter willen doen? En hoe combineer je dat met het voldoen aan de wettelijke afspraken?

Een aantal participanten is met de Zorgalliantie in gesprek gegaan over deze onderwerpen: Brabant Zorg, Stichting Maasduinen, Vérian en Careaz. Met hen is verkend over welke vragen de leerwerkplaats moeten gaan.
De leerwerkplaats gaat over de volgende vragen:

  1. Organisatiecultuur: Hoe faciliteert management en bestuurders een cultuur van verbeteren?
  2. Teamklimaat: Hoe komen individuen in een team gezamenlijk tot resultaten?
  3. Continue verbeteren van de zorg: Hoe kom je tot het efficiënt en effectief inrichten van processen? Met name aandacht voor gedragscomponenten hier in.
  4. Welke veranderprocessen dragen bij aan adequate implementatie van leiderschap en verbetercultuur? Welke factoren beïnvloeden dit veranderproces?

Tijdens een workshop op de Valorisatiemarkt 24 juni jl. is er met verschillende personen gesproken over dit onderwerp. In de impressie zie je dit gesprek, en legt Miranda Laurant, lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening de aanpak van de leerwerkplaats uit.

Heb je interesse in deze leerwerkplaats? Neem dan contact op met: wendy.kemper@han.nl