bord family community

KRAKE handboeken: “Goede voorbeelden voor andere dorpen”

Het grensoverschrijdende project KRAKE is afgerond. Ruim drie jaar lang werd er gewerkt aan de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van kleine dorpen in de grensregio van Nederland en Duitsland. Alle resultaten en ervaringen zijn terug te vinden in praktische handboeken die voor iedereen beschikbaar zijn.

Steeds meer mensen trekken weg uit de dorpen. Kleine gemeenschappen verliezen hun voorzieningen en levendigheid. Hoe gaan we deze trend tegen? Wat kunnen de burgers in de dorpen – nu en in de toekomst – zélf doen om hun dorp leefbaar te houden? Dit was het vraagstuk waarmee het project KRAKE in 2016 van start ging. Dorpsbewoners uit 55 kleine dorpen gingen in zeven Communities aan de slag met vraagstukken op het gebied van zorg, familie, gezondheid, leefbaarheid, ICT, media, service en wonen. “In het project zijn een aantal wezenlijke thema’s behandeld, die met elkaar vrijwel het hele scala van vraagstukken dekken die in een gemeenschap aan de orde zijn,” ziet Geert Hoogeboom (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen).

Handboeken: inspiratiebron en handvatten

Doordat het project inspeelde op zoveel verschillende vraagstukken en onderwerpen in kleine kernen, is de opbrengst zeker veelzijdig te noemen. Nieuwe netwerken, activiteiten en inspiratiebronnen die allemaal de vitaliteit en leefbaarheid van kleine dorpen stimuleren. De opbrengsten zijn verzameld in zeven handboeken. HAN-onderzoeker Hilde Wierda-Boer, aangesloten bij de Community Family, waarin het kindperspectief op leefbaarheidsvraagstukken centraal stond, vertelt: “De handboeken zijn in de eerste plaats een inspiratiebron voor dorpsbewoners, maar geven ook zeker handvatten voor professionals die samen met (jonge) bewoners willen werken aan de leefbaarheid van het dorp.”

Daar is Geert Hoogeboom het mee eens. “De beschrijvingen en methoden zijn van dien aard dat andere dorpen er prima mee uit de voeten kunnen. Het zijn goede voorbeelden voor anderen, zodat zij gebruik kunnen maken van de opgedane ervaringen en niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.”

Benieuwd naar de opbrengsten? Wil je weten of jouw dorp iets met deze tips en trucs kan? Bekijk de handboeken via https://project-krake.eu/handboeken/ of meld je nu aan voor het symposium Dorp zoekt Trekkers op 11 oktober aanstaande.

Foto: Rob Gieling