Leren Acteren in Netwerken

Het project ‘Leren Acteren in Netwerken’ (LAN) heeft in 2014 subsidie van de Provincie Gelderland verkregen en wordt in 2015 en 2016 uitgevoerd.

In het project leren professionals te acteren in netwerken van cliënten, mantelzorgers en uiteenlopende zorgprofessionals. Bestuurders en managers ontwikkelen een repertoire om hieraan sturing te geven. Aan het project nemen vijf participanten van de Zorgalliantie deel: Careaz, Driestroom, Malderburch, Zorgcentra Betuweland en ZZG Zorggroep. Het resultaat zal een blended learning omgeving zijn, waarin professionals leren hoe kunnen acteren in netwerken.

Binnen dit actieleerprogramma werken vijftien zorgprofessionals samen. Zij ontwikkelen zich als ambassadeur en zijn in staat om het geleerde op te schalen binnen de eigen organisatie. Opschaling onder zo’n 145 professionals, 15-20 studenten en 15-20 docenten / trainers behoort tot het programma.