WijKring – in verbinding met de wijk

De WijKring is een initiatief uit Nijmegen en is geïnspireerd door het Engelse model KeyRing. ZonMw, Pluryn, Tandem, Inter Lokaal, Gemeente Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmgen werken in dit project samen.

Sociale inclusie in de wijk
De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijf in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan werkgericht werken. Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van het onderzoek WijKringen Versterken. Dit onderzoek is mogelijkgemaakt vanuit het programma Gewoon Bijzonder van ZonMw en mede daarom sluit deze handreiking aan bij wijkgericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Hoewel deze handreiking gebaseerd is op de aanpak WijKring, kan deze ook ingezet worden bij andere aanpakken die gericht zijn op sociale inclusie in de wijk. Kortom een mooie aanvulling op het thema participatie van de Zorgalliantie!