Werkhervatting en reïntegratie

Het boek ‘Werkhervatting en reïntegratie’ gaat in op het belang van arbeidsparticipatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mogelijke oorzaken voor hun afstand tot de arbeidsmarkt en methoden om een inschatting van die afstand te maken. Daarbij diepen de beide schrijvers de volgende onderwerpen uit:

  • Wat re-integratie exact inhoudt.
  • Wat het verschil is tussen eerste en tweede spoor re-integratie en (re-)integratie vanuit een uitkeringssituatie.
  • Welke wet- en regelgeving hierbij speelt.

HAN-lector Arbeid & Gezondheid Josephine Engels schreef dit werk samen met collega-lector Harald Miedema, die een gelijknamig lectoraat vervult aan de Hogeschool Rotterdam. In deze uitgave uit de reeks ‘ZorgBasics’ staan de werkhervatting en re-integratie bij mensen met gezondheidsproblemen centraal.

Boek bestellen.

Meer Zorgbasics.