Wegwijzer: ‘uw initiatief past niet in ons kader. Wat nu?’

Synthese heeft samen met een aantal partners een onderzoek laten doen naar de verantwoording van burgerinitiatieven. Het eindresultaat is een wegwijzer. In de wegwijzer besteden we aandacht aan vragen voor overheden. Hoe kunnen overheden, inspecties en andere instituties met inwonersinitiatieven een dialoog aangaan over draagvlak en verantwoording? Hoe kunnen ze passende verantwoording ontwikkelen? Bekijk de wegwijzer voor antwoorden.