Vraagpatronenonderzoek

Het vraagpatronenonderzoek biedt inzicht in wat burgers nodig hebben; wat ze willen, wat ze eisen en wat zij zelf bijdragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit inzicht is meer dan ooit nodig vanwege de kanteling van AWBZ naar Wmo, de invoering van de Participatiewet en de transitie jeugdzorg. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en burgers nieuwe rollen krijgen.

Eigen kracht van burgers
Kenmerkend voor deze nieuwe manier van samenwerken: de wens en eigen kracht van de burgers zijn uitgangspunt en burgers gaan actief participeren in maatschappelijke initiatieven rondom thema’s als wonen, zorg en welzijn. Benodigdheden: format.