Uitwerking ideefase

Niet elk idee is een goed idee. Dit format bevat een stramien waardoor je een een goede afweging maakt. Factoren als het idee an sich, partners, toegevoegde waarde, commerciële haalbaarheid, ontwikkeling, budget en toetsingscriteria komen aan bod.

Van idee naar plan
Ideeën komen uit alle hoeken, van binnen of buiten de organisatie. Steeds meer organisaties proberen hun klanten of anderen uit te nodigen om met nieuwe ideeën te komen. In de bijlage ‘hoe kom ik tot ideeën’ staan een aantal voorbeelden om ideevorming te stimuleren.
Benodigdheden: stappenplan