Toolbox interprofessionele werkvormen

De toolbox is tot stand gekomen na een inventarisatie naar gebruikte werkvormen binnen de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Radboudumc. Gebruikte werkvormen zijn gescreend met behulp van ontwerpeisen (vorm en inhoud) die zijn opgesteld op basis van literatuur en interviews met experts t.a.v. interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden. Op basis daarvan zijn de werkvormen aangescherpt en/of aangepast.

Gezondheidszorg richt zich op het functioneren-, de veerkracht- en eigen regie van burgers/cliënten. Dit vraagt van jou als professional om over grenzen van je eigen professie heen te kijken en samen te werken met anderen, om te komen tot passende ondersteuning of zorg aan cliënten. In de toolbox vind je werkvormen die hierbij (kunnen) helpen. Voel je vrij om er creatief mee om te gaan en aan te passen aan je eigen context.