SWOT-analyse

Veel projecten worden opgezet om bedreigingen af te wenden, dan wel om kansen te benutten. Of het nu gaat om een kans of een bedreiging, de SWOT-analyse (sterkte-/zwakteanalyse) heeft in beide gevallen als functie om het nut en de noodzaak, oftewel de ‘zin’ van het project helder te krijgen. Door middel van deze analyse kunnen zowel de doelstellingen als de mogelijke projectresultaten scherp worden gesteld. Benodigdheden: format en oefening SWOT.