Strategisch werken in de driehoek: onderzoeksresultaten

Wietske Kuijer, Tanja Tankink, Erik de Vries en prof. dr. Loek Nieuwenhuis hebben in opdracht van de HAN-programmaraad Werken in de Driehoek het afgelopen jaar praktijkgericht onderzoek gedaan naar werkzame elementen in de HAN-aanpak voor werken in de driehoek.

website : Onderzoek geeft nieuwe impuls aan ‘werken in de driehoek’ – HAN.nl.
Op de website tref je casestudies en samenvattende rapportages aan, gericht op diverse doelgroepen binnen de HAN-gemeenschap.

Vier aanbevelingen geformuleerd en uitgewerkt, die de HAN kunnen ondersteunen bij het realiseren van het volgende strategisch niveau van werken in de driehoek.

  1. Werk met partners aan gedeelde visie op ontwikkelingen in de sectoren en de regio
  2. Organiseer het netwerk, en pas je interne organisatie-routines aan
  3. Zorg voor grensrollen en grenswerkers op verschillende niveaus in de samenwerking om ambities te borgen
  4. Stimuleer onderzoekend vermogen van alle betrokkenen.