Reflectiespel ‘Samen werken, samen leren’

Hoe laat je mensen met uiteenlopen achtergronden effectief samenwerken? Hoe moeten ze bijvoorbeeld met elkaar communiceren? En hoe zorg je ervoor dat iedereen zich serieus genomen voelt? Dat zijn vragen waar Lisbeth Verharen zich mee bezighoudt bij het project Samenwerkend leren over de eigen grenzen heen. Samen met andere onderzoekers en studenten van de HAN zoekt ze naar wat werkt in de samenwerking als het gaat om grote complexe, interdisciplinaire vraagstukken in de samenleving.

Niet alleen oplossen
Grote vraagstukken in de samenleving kun je nooit oplossen met mensen uit slechts één beroepsgroep, weet Lisbeth Verharen, lector Versterken van Sociale Kwaliteit. Meer informatie over het project waaruit het reflectiespel is voortgekomen is te vinden in de bijlage.

Het reflectiespel-samenwerken-samenleren is bedoeld als een hulpmiddel voor reflectie en dialoog over samen werken, samen leren. Dit spel kun je gebruiken bij het vormgeven aan samen werken, samen leren tijdens de uitvoering van samenwerkend leren of bij de (tussentijdse) evaluaties van vormen van samenwerking waarin verschillende partijen samen werken en leren. Degene die het spel gebruikt kan zelf bepalen welk werkzaam principe op dat moment van belang is in het proces van samen werken, samen leren. De hulpvragen en opdrachten op de principekaarten zijn individueel te gebruiken of in gezamelijke dialoog.