Proeftuin sociale robot Tessa

In de toekomst zijn er meer mensen met dementie of een andere cognitieve beperking (in 2040 oplopend tot 500.000). Om deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en zelfredzaam te laten zijn, onderzoekt de HAN inzet van ondersteunende technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld robotica. Sociale robot Tessa werd van 2017 tot 2019 vanuit meerdere disciplines onderzocht in een proeftuin waarin Lectoraat Innovatie in de Care, Zorgalliantie en Tinybots samenwerken.

Meer informatie over de proeftuin Tinybots.

Meer publicaties van het Lectoraat Innvatie in de Care.