Digitaal handboek Evidence Bases Practice (EBP)

In oktober 2019 is het project EVIDENCE 1.o, het ontwikkelen van een Evidence Based Practice (EBP) leercultuur afgerond. Dit project heeft geresulteerd in een praktisch handboek voor zorgteams in verpleeghuizen die met EBP aan de slag willen. De hbo-v verpleegkundige kan hier een voortrekkende rol in spelen.

Lees meer informatie. Op deze pagina(‘s) vind je ook alle tips en tools.

Ontwikkelaars
Het handboek is ontwikkeld door Gerda Bos, in nauwe samenwerking met Anneke van Vught (PhD, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Marleen Lovink (MSc, promovenda IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen).

Vervolg
EVIDENCE 1.0 kent een vervolg in EVIDENCE 2.0 waarbij we meer richten op de interprofessionele samenwerking als het gaat om persoonsgerichte zorg. En het kent een vervolg naar het onderwijs: we gaan ook kijken hoe de kennis in dit mooie project in het onderwijs ingebed kan worden. Carla Tijssen en Gerda Bos gaan aan de hand van EVIDENCE als voorbeeld aan de slag met de verbinding onderwijs-onderzoek.