Netwerkanalyse

Met een netwerkanalyse krijg je grip op sociale netwerken van bewoners in wijken. De methode helpt vooral om mensen te bereiken die nog niet in beeld zijn. Vaak zijn er in leefbaarheidskwesties al contacten met wijkbewoners. Met deze methode is het mogelijk om een groter netwerk aan te boren. Benodigdheden: format, werkwijze en voorbeeld draaiboek.