Maatschappelijke businesscase

Een business case is een belangrijke voorbereiding voor een nieuw initiatief (bijvoorbeeld kleinschalig wonen met gebruik van domotica). Het beschrijft de rechtvaardiging van het initiatief, gebaseerd op verwachte opbrengsten, kosten en de risico’s.
Daarnaast wordt een business case gebruikt voor de legitimatie van een initiatief, het sturen van het beslissingsproces en het creëren van commitment van senior management in de eigen organisatie en de eventuele samenwerkingspartners. Op basis van deze businesscase wordt een go/no-go beslissing genomen.

Maatschappelijke baten
In een business case wordt 3 tot 5 jaar vooruitgekeken. Hierbij worden tevens de te verwachten maatschappelijke baten meegenomen. Zo heeft de maatschappij bijvoorbeeld baat bij de substitutie van formele zorg door mantelzorg of het voorkomen van dure zorg en opnames door preventie. Deze baten worden geschat en gekwantificeerd door te werken met onderzoek, literatuur, aannames en experts. Een format van de business case vind je in de bijlage.