Lerende sociale professionals

Deze bundel van Movisie biedt een overzicht van de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek van de Wmo-werkplaats Rotterdam in de afgelopen jaren. Zeven beloftevolle praktijken zijn onderzocht en samen met de betrokkenen is gesproken over het verder ontwikkelen ervan. Alleen lerende sociale professionals zijn in staat om de complexe kwesties die in het werkveld spelen adequaat aan te pakken

Meer informatie en downloaden.