Krachtenveldanalyse

Een krachtenveldanalyse brengt alle belangrijke spelers in de omgeving van jouw project in beeld. Bijvoorbeeld opdrachtgevers, collega’s en gebruikers. De analyse toont hoe deze spelers zich verhouden tot jouw initiatief en tot elkaar. Het maakt zichtbaar waar op dit moment draagvlak voor het initiatief te vinden is en waar niet.

Samenwerking 
Op basis van dit overzicht leid je af wat je kunt doen om het draagvlak te vergroten (dit noemen we de beïnvloedingsstrategie). De krachtenveldanalyse komt vooral van pas bij initiatieven waarin samenwerking nodig is tussen veel verschillende partijen of organisaties met uiteenlopende belangen. Benodigdheden: format, uitleg krachtenveldanalyse en communicatieplan.