Implementatiescan

Experimenteren met technologie in zorg en welzijn gebeurt dagelijks, maar de uiteindelijke stap naar implementatie lukt vaak niet. Dit heeft verschillende redenen, zoals onvoldoende budget, maar nog vaker mist de kennis over hoe de organisatie deze stap daadwerkelijk maakt. In opdracht van de Zorgalliantie ontwikkelden onderzoekers van het Kenniscentrum Publieke Zaak en het Lectoraat Innovatie in de Care van de HAN de implementatiescan. “Hiermee laat je innovaties beter landen in de organisatie”, vertelt Tijn Gerrits, projectcoördinator Zorgtechnologie bij Driestroom.

Driestroom is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking en is samen met zorgorganisaties BrabantZorg en Malderburch vanaf het begin betrokken bij de implementatiescan. De onderzoekers vonden het belangrijk dat naast een literatuurstudie, ook praktijkervaring werd ingebracht om de scan te ontwikkelen. Tijn Gerrits was al bekend bij de Zorgalliantie door zijn deelname aan het project Tinybots en wilde graag meedenken. De enthousiaste ambassadeur van zorgtechnologie vertelt: “Het is heel sterk dat de implementatiescan met het werkveld is ontwikkelt, waardoor het ook meteen toepasbaar is. We doen het met elkaar en voor elkaar. Ik waardeer de samenwerking.”

Succesvolle inbedding technologie
Waarom juist Driestroom is betrokken, komt volgens Gerrits doordat ze al betrokken zijn bij de Zorgalliantie en het een vrij regelarme organisatie is. “Experimenteren zorgorganisaties in het algemeen goed af, dat is meer vrijblijvend met weinig kaders. Daar moet je ook geen kaders plaatsen. Maar als je een innovatie wilt inbedden in werkprocessen, komt er meer bij kijken. Een businesscase schrijven. Om naast de kwalitatieve baten die uit een pilot blijken, ook te kijken naar wat mensen nodig hebben om er structureel mee te werken. Structurele financiering regelen, dus niet op basis van subsidie, is lastig.”

Daarom is de implementatiescan bedacht. Een digitaal hulpmiddel, zodat al in de experimenteerfase nagedacht wordt over alles wat bij een succesvolle inbedding van de technologie komt kijken. Aan het einde van de scan volgt een overzicht van aanbevelingen.

>> Heb je interesse in de implementatiescan? Neem dan contact op met Jonathan van Deutekom.