Handvatten ‘experimenteren in de praktijk’

Hoe kun je experimenteren in de lopende praktijk? Hoe functioneert een experiment in een innovatiestrategie/innovatiemanagement van een organisatie? De Zorgalliantie heeft hiervoor handvatten ontwikkeld, bekijk deze in de bijlage.