Handboeken Krachtige Kernen (KRAKE)

In januari 2016 is het interreg project ‘Krachtige Kernen/Stärke Dörfer’ (KRAKE) van start gegaan. ‘Interreg’ is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. De doelstelling van het project KRAKE is het versterken van zelfmanagement, verbeteren van de leefbaarheid en de sociale toekomst-bestendigheid van ruim 20 Nederlandse en 20 Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal en Euregio.

De burgers en dorpen staan centraal. De bij Krachtige Kernen aangesloten lectoraten en de Duitse projectpartners hebben samen met de bewoners van de Nederlandse en Duitse dorpen activiteiten en nieuwe concepten gerealiseerd om de dorpen krachtiger te maken. Dat resulteerde in handboeken op 7 verschillende thema’s.
Daarnaast heeft het HAN-centre of Expertise Krachtige Kernen samen met de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Stichting RijnWaal Zorggroep, Woningstichting Gendt en Senioren Netwerk Lingewaard (SNL) drie flexibel in te zetten onderwijsmodules ontwikkeld.

Meer informatie. 

Ga naar de handboeken.