Format convenant

Een convenant is een format dat ontwikkeld is om een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen rondom een maatschappelijk initiatief. In het convenant leg je de samenwerkingsafspraken met alle betrokken partijen vast. Benodigdheden: format en samenwerkingsovereenkomst.