Effectencalculator

Calculator voor het bepalen van het effect van een vernieuwde/gekantelde werkwijze in het sociale domein (qua geldbesparing en kwaliteitsverbetering). Bijvoorbeeld op het gebied woningcorporaties, wijkteams of wijkverpleegkundigen.

Doorgaan of bijsturen?
Door het in beeld brengen van de manier  waarop de nieuwe werkwijze tot stand is gekomen, krijg je inzicht in wat er beter had gekund en de gezamenlijk kosten van de inzet. Ook kijk je samen naar hoe het volgens de oude werkwijze was gegaan. Dit geeft antwoord op de vraag of je zo moet doorgaan of bijsturen. Benodigdheden: format, maatschappelijke prijslijst, voorbeeld evaluatieaanpak en presentatie effectencalculator.