Leren transformeren

Klassieke vormen van leren en onderwijzen volstaan niet om te transformeren in het sociaal domein. De nieuwe werkelijkheid moet al doende nog worden uitgevonden. Het is een kwestie van experimenteren, reflecteren en zoeken naar de beste oplossing. Dit boek van Movisie biedt inzichten hoe in de praktijk nieuwe vormen van leren gestalte kunnen krijgen.

Meer informatie en downloaden.