Implementeren in het sociaal domein

In dit boek van Movisie wordt in negen casusbeschrijvingen verteld hoe innovaties in het sociaal domein daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk van alledag en welke factoren hierin cruciaal zijn.

Meer informatie en downloaden.