Bewustwordingsinstrument Ondernemende Houding (BIOH)

Je hebt er vast wel eens over gehoord: een ondernemende houding. Maar wat is dat? Wat houdt het in? Wat moet je daarvoor doen? Met deze vragenlijst krijg je een beter beeld van je eigen ondernemende houding en welke aspecten bijdragen aan deze houding. De vragenlijst is ontwikkeld voor zorg- en welzijnsmedewerkers. Je kunt de vragenlijst ook gebruiken in combinatie met een workshop. Het invullen van de vragenlijst duurt 10-15 minuten. Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Kenniscentrum Publieke Zaak
De vragenlijst is ontwikkeld door Kenniscentrum Publieke Zaak (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), met hulp van de Zorgalliantie. De data die de vragenlijst oplevert wordt geanonimiseerd en kan gebruikt worden voor onderzoek. De individuele data wordt niet gedeeld met derden. Alle gegevens worden opgeslagen en kunnen in een geaggregeerde vorm gebruikt worden voor publicaties van de HAN. Daarnaast is door Publieke Zaak in samenwerking met docenten verpleegkunde een vragenlijst BIOH – ondernemende professional voor studenten ontwikkeld.