Arbeidsparticipatie statushouders: wat werkt?

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking, op korte en lange termijn. De geringe arbeidsparticipatie van statushouders kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en psychische gezondheid, leiden tot armoede en schuldenproblematiek en een beperkt sociaal netwerk. Ook leidt het landelijk tot negatieve gevolgen voor de financiën en sociale cohesie. Het dossier ‘Wat Werkt bij arbeidsparticipatie van statushouders’ van het Kennisplatform Integratie en Samenleving gaat daarom in op de vraag: wat werkt wél bij de bevordering van arbeidsparticipatie van statushouders?