Aanpak procesverbetering

Verbeteren van processen in een organisatie kun je alleen als je weet waar het aanknopingspunt tot verbetering zit. Procesverbetering is zowel een bottom-upproces als een topdownproces. De afwisseling tussen topdown en bottom up zorgt voor continue verbetering. Voor een compleet document met een aanpak voor procesverbetering klik hier.