Kalorama aangesloten bij Zorgalliantie

FIEKE VAN DEUTEKOM. KALORAMA

Samen kom je verder
Ik ben Fieke van Deutekom en ben nu ruim twee jaar bestuurder van Kalorama. Kalorama is een mooie, zelfstandige organisatie in de regio Nijmegen. Onze zorg en dienstverlening richt zich op mensen met doof-blindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel comazorg en mensen aan wie wij psychogeriatrische en somatische zorg verlenen. Daarnaast bieden wij high care hospicezorg.

Regie bij de teams
Bij ons wonen dus een aantal specifieke doelgroepen en deze vragen om veel maatwerk. Daarom hebben wij gekozen voor een andere besturingsvisie. Zelforganisatie op basis van het Rijnlandse gedachtengoed. Dit betekent dat we werken vanuit de waarden vakmanschap, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Het eigenaarschap ligt bij de teams en dat lijkt te werken. Met deze aanpak worden medewerkers vanuit hun vakmanschap benaderd en wordt er meer gedacht: Wat werkt er voor een bewoner? Het is een nieuwe manier van werken.

Samen eruit komen
De uitwerking is positief maar is soms ook nog een zoektocht. Voor Kalorama is dit een proces, en het is mooi om er samen uit te komen. We willen graag blijven leren en staan open voor mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Het werken in de zorg is een prachtig vak en dit willen we ook aan anderen laten zien. Wij denken dat de samenwerking met de Zorgalliantie hierbij helpend kan zijn. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”