Jong en Oud; hoe samen te leven

In gesprek naar aanleiding van de documentaire EEN NIEUWE MORGEN

Op 13 juni 2018 van 13.00 – 18.00 uur, gevolgd door een borrel
Woonzorgcentrum Boszicht, Heemraadstraat 10, Nijmegen

Hoe bevorder je intergenerationeel contact?

organisaties, initiativen, kunstenaars, gemeenten, wetenschappers en ervaringsdeskundigen komen door het
hele land samen om zich in te zetten voor het verbinden van jong en oud.

Het doel:
Kennis delen & een duurzaam netwerk creëren

Met o.a. als sprekers:
ZORGALLIANTIE.NU HAN
VREEDENHOFF
CIRCUSTHEATER STOFFEL

Moderator:
LAMMERT KAMPHUIS

Aanmelden kan hier .
Beperkte plaatsen beschikbaar.

 

Uitgebreidere informatie:

Zorgalliantie Tribune

Een nieuwe Morgen
Thema: Hoe verbind je jong en oud?

Filmmiddag, debat en verdieping in ronde tafel-sessies

“De gedachte dat jong en oud als vrienden samen door de gang zouden lopen was misschien wat te optimistisch. (…)Ik kwam er achter dat het helemaal niet natuurlijk is dat jong en oud gewoon met elkaar kunnen praten. Dat zorgde voor allemaal ongemakkelijke situaties die je kunt zien in de documentaire.”

Aan het woord is Kim Brand, maker en bedenker van de film Een nieuwe Morgen. De film gaat over het verzorgingshuis Tuindorp Oost in Utrecht. Daar wonen studenten tussen bejaarden in leeg gekomen zorgkamers. Dit klinkt idyllisch, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Het contact tussen jong en oud verloopt niet vanzelfsprekend.

Hoe doe je dat, jong en oud verbinden?
Na het bekijken van de film, dagen we de aanwezigen uit om na te denken over wat het betekent om jong en oud samen te brengen. Drie sprekers zorgen tijdens korte intermezzo’s voor extra achtergrond en prikkelende stellingen. Eerst gaan we samen in de groep verkennen welke ideeën en denkbeelden mensen hebben over dit onderwerp. Aan ronde tafels gaan we meer focus aanbrengen en gaan we dieper in op deelvragen. Elke tafel krijgt de gelegenheid om de meest inspirerende ideeën en uitkomsten te vertellen aan de rest van de aanwezigen.

Neem plaats op onze tribune!
De Zorgalliantie organiseert Tribune-activiteiten rond actuele thema’s en innovaties op gebied van zorg, wonen, onderwijs en welzijn. Deze activiteiten bieden een podium aan goeie initiatieven en geven tegelijkertijd plaats aan mensen, die nieuwsgierig zijn naar nieuwe ontwikkelingen. In de mix en de ontmoeting ontstaat de waarde en energie, die zo hard nodig is om de lastige zorg- en welzijnsvragen van de toekomst het hoofd te bieden. Zo komt kennis en innovatie voorbij de bestaande netwerken. Met vertellen en delen begint netwerkleren.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 inloop met koffie/thee/broodjes/croissantjes
12.30 inleiding en start documentaire
13.50 inhoudelijke discussie en sprekers
15.30 pauze
15.55 ronde tafel gesprekken
17.00 delen resultaten ronde tafel en afronding inhoudelijk programma
17.40 start borrel