Je netwerk als sleutel tot een betere kwaliteit van leven

Netwerken zijn enorm belangrijk, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Nederland vergrijst. En dat doen we steeds meer thuis, ondersteund door familie en professionals. Voor deze groeiende groep zijn er echter steeds minder professionals beschikbaar.

“In die zorgnetwerken kunnen we echt nog stappen maken”, zegt Wendy Kemper. Wendy is onlangs gepromoveerd. Haar onderzoek richtte zich op het functioneren van het zorgnetwerk voor ouderen. “Dat netwerk, dat bestaat uit de oudere zelf, familie, vrienden, buren, vrijwilligers en professionals vanuit welzijn en zorginstellingen, is van steeds grotere invloed op de kwaliteit van leven van de oudere”, stelt ze. Dat klinkt logisch, als je je bedenkt dat ongeveer 90% van de ouderen van 75 jaar of ouder één of meer chronische aandoeningen heeft. “Dat hoeft geen problemen op te leveren, alleen vraagt het in veel gevallen wel om een bepaalde mate van ondersteuning. Zeker wanneer de oudere zelfstandig woont.”

Bijna iedereen kan zich wel in de situatie herkennen, blijkt al snel. “Ze zijn bijvoorbeeld zelf oudere met gezondheidsproblemen, verlenen mantelzorg of leveren professionele zorg bij iemand thuis”, licht Wendy toe.

Formele en informele zorg
Zorgen voor zelfstandig wonende ouderen is grof gezegd verdeeld over 2 partijen: de informele zorg en de formele zorg. De mensen in de informele zorg zijn bijvoorbeeld familie, vrienden, lotgenoten en vrijwilligers. Formele zorg komt vanuit onder meer de thuiszorg, ouderenadviseur, fysio, huisartsen en dagbesteding. “Als mens zijn we geneigd te kijken naar zorg die we in of vanuit ons eigen hokje verlenen. We vergeten daardoor de andere groep te betrekken. Zo kwamen we een voorbeeld tegen van een verpleegkundige die contact had met een oudere die altijd veel om dieren gaf, maar verder weinig mensen om haar heen had. Ze leefde op toen een buur verderop een puppy kreeg en zij zich door een gesprek met de verpleegkundige realiseerde dat ze toch wel meer contact wilde.”

Naar het volledige artikel
Je netwerk als sleutel tot een betere kwaliteit van leven (han.nl)