Inzet zorgtechnologie tijdens COVID- 19 (onderzoek via leerplaatsen HAN)

Tekst: Josien Caris, Jonathan van Deutekom en Marian Adriaansen

Beeldbellen is een mooi voorbeeld van zorgtechnologie die tijdens COVID-19 vaak is ingezet, terwijl daarvoor slechts weinig gebruik gemaakt werd van deze technologie. Dit artikel heeft betrekking op een onderzoek naar de inzet van technologie door zorg- en welzijnsprofessionals tijdens de eerste COVID-periode en hun plannen om deze inzet te continueren.

Leerwerkplaatsen
De HAN kent ruim twintig extramurale leerwerkplaatsen waarin studenten en docenten werken aan netwerkprofessionaliteit. Dit zijn fysieke locaties in de regio Nijmegen waar studenten van opleidingen in zorg en welzijn, docenten, onderzoekers, professionals en burgers samen leren en innoveren. Het perspectief is zorg- en dienstverlening vanuit de leefwereld van de cliënt, waarmee de eigen discipline van de (aanstaande) professional wordt ontstegen (KuijerSiebelink et al., 2019). De interprofessionele leeropbrengsten van deze werkplaatsen zouden moeten bijdragen aan persoonlijke en beroepsontwikkeling
van de student evenals aan betere zorgen dienstverlening gericht op de behoeften van de wijk (Zestor, 2018). De student kan in interprofessionele samenwerking zelf invloed uitoefenen op de eigen beroepsuitoefening, in samenwerking met professionals van andere beroepen. Studenten van het tweede en vierde jaar van opleidingen in de gezondheidszorg en het sociale domein van de HAN maken gedurende twintig weken deel uit van zo’n leerwerkplaats, uiteenlopend van één dag per week (tweedejaars) tot voltijds (vierdejaars). De activiteiten van de studenten zijn afgestemd op de fase van de opleiding; variërend van praktisch organiseren van en meedoen aan activiteiten tot het doen van onderzoek. De aanpak binnen deze leerwerkplaatsen richt zich op oriëntatie op een
specifiek vraagstuk, bijvoorbeeld doorontwikkeling van een diabeteswandelgroep met POH’ers of onderzoek naar meest geschikte opvang voor ouderen met cognitieve problemen in de buurt. Daarna volgt het ontwikkelen van een plan van aanpak en tot uitvoering brengen van het plan. De wijkdocent is voor een dag per week verbonden aan de leerwerkplaats en heeft een initiërende, verbindende en ondersteunende functie,zowel naar de praktijk en deelnemende professionals als naar de studenten.

Meer lezen? Naar het volledige artikel