Inzet van technologie in de thuissituatie

Implementatiescan
De implementatiescan is in opdracht van de Zorgalliantie ontwikkeld door onderzoekers van het Kenniscentrum Publieke Zaak en het Lectoraat Innovatie in de Care van de HAN samen met Driestroom, BrabantZorg en Malderburch. Er wordt veel geëxperimenteerd, maar het implementeren kost veel tijd. Met de scan is het mogelijk om tijdens de experimentele fase al na te denken over de implementatie me als gevolg eerdere opschaling.

Technologie en sociaal werk
De zorg heeft zicht op technologie. Maar technologie en welzijn is een relatief onontgonnen gebied. Sociaal werkers van bijvoorbeeld Forte Welzijn zitten veel in de wijk en het zou helpend zijn als zij beter op de hoogte zijn wat er te bieden is op het gebied van technologie. Het actie-leertraject ‘Blended Care in sociaal werk’, een mix van digitale interventies, fysieke zorg en ondersteuning van gezondheid, die gepersonaliseerd en op maat wordt aangeboden, is in ontwikkeling. Er wordt nagedacht over de vraag hoe dit thema structureel opgepakt en goed ingebed kan worden.

Medewerker En Technologie (MET) – WZW
De masterclasses en werkleertrajecten hebben we uitgevoerd onder professionals, innovators en leidinggevenden; deze worden nu omgezet naar E-learning zodat iedereen hierover kan beschikken.

Actieleertraject ‘implementatie van technologie in Zorg en Welzijn’
we zijn gestart met RijnWaal Zorggroep, Markenheem, BrabantZorg, Forte Welzijn en Pluryn met een actieleertraject waarin het implementeren van bewezen technologieën centraal staat zoals de medicijndispenser Medido, Slimme Inco of Tessa sociale robot. Hierin wordt kennis uitgewisseld tussen organisaties en ondersteunen studentengroepen bij de implementatie vraagstukken.

Intramuraal gebruik Medido
De HAN werkt mee aan de implementatie van de Medido (medicijndispenser met wekker) bij de RijnWaal Zorggroep. Het middel is al succesvol in de thuiszorg, die daardoor minder hoeft langs te komen. De vraag is hoe hier intramuraal mee gewerkt kan worden. Ook bij Brabantzorg is de Medido uitgezet, maar stokt het bij de wil van sommige teams. De te onderzoeken vraag is wat er gedaan moet worden om meer volgers te krijgen.

Digital Health Challenge Lab
Als Zorgalliantie zijn we betrokken bij DHCL om te komen tot meer inwonergedreven technologie oplossingen middels een challengebased methodiek die ontwikkeld en gevalideerd wordt ter verspreiding. Partners van Zorgalliantie zijn betrokken bij de eerste drie pilotomgevingen: Wijchen, Nijmegen Noord, Arnhem Presikhaaf.

Inspiratie technologie
De samenwerking met iXperium Health biedt mogelijkheden om inspiratie op te doen voor professionals en inwoners om kennis te maken met mogelijkheden van technologie.

Experimenteren technologie
Samen met partners in Zorgalliantie starten we experimenteren en valideren we het onderzoek. Voorbeeld hierin is Resultaten-Proeftuin-Tinybots.pdf (han.nl) waarin Tinybots, BrabantZorg, Sterker, Driestroom, Pleyade, Netwerk100 hebben we samengewerkt onder begeleiding van lectoraat Technologie voor Gezondheid.

Instrumenten en methodieken
Op basis van onderzoek ontwikkelen we nieuwe instrumenten die de implementatie van technologie helpen versnellen. Zoals de Hoe is het met jouw digitale vaardigheden gesteld? – Zorgalliantie en de implementatiescan.