overleg grensoverstijgend leren uit boek

Invloed leernetwerken op de praktijk

Beroepspraktijken veranderen, nieuwe functies ontstaan en beroepen verdwijnen. Hogescholen zoeken manieren om de ontwikkelingen in de beroepspraktijk van dichtbij te volgen en daaraan bij te dragen. Wendy Kemper-Koebrugge vertelt in het boek ‘Grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden in het sociaal en gezondheidsdomein’ hoe leren in netwerken de praktijk beïnvloedt.

Het boek ‘grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden in het sociaal en gezondheidsdomein’ van HAN Kenniscentrum Publieke Zaak is bestemd als inspiratiebron voor onder andere samenwerkende professionals, bestuurders, managers, opleiders, groepen actieve burgers en studenten om meer te leren over opleiden en samenwerken in de praktijk. De auteurs geven theoretische inzichten over het onderwijs voor de professionals, alsmede praktijkvoorbeelden van grensoverstijgend werken in relatie tot de ontwikkeling van netwerkprofessionaliteit.

Netwerksamenwerking in leerkring beïnvloedt de praktijk
Leren in netwerken is een voorbeeld van leren met beide benen in de praktijk. In het boek schreven onze projectleider Wendy Kemper-Koebrugge en HAN-lector Erik de Vries een hoofdstuk over hoe leren in netwerken en netwerksamenwerking praktijken beïnvloeden. Hiervoor geeft Wendy een aantal voorbeelden vanuit de Zorgalliantie, zoals de Krachtige Leerkringen. “In de leerkring verkennen organisaties samen de gezamenlijke ambitie voor een gebied, waarop projecten worden gedefinieerd. Aan deze projecten koppelen we studentopdrachten en onderzoeksopdrachten voor lectoraten. De samenwerking tussen de professionals, studenten en onderzoekers brengt de professionals nieuwe inzichten op het terrein van interprofessionele samenwerking en behandeling van casuïstiek van inwoners. Voor studenten wordt de praktijkplek een onderwijsplek omdat docenten hier deel van uitmaken.”

Andere mensen aan tafel zetten helpt
Wendy: “In netwerken wordt altijd de vraag gesteld: ‘Waarom doe je dit? Welke invloed heeft dit op de praktijk?’ Om hier antwoordt op te krijgen hebben lector Erik de Vries en ik een theoriebril opgezet en gekeken naar hoe invloed werkt en aan welke knoppen je moet draaien. Ons artikel gaat over die knoppen: door andere mensen aan tafel te zetten, door andere cases (meer multidisciplinair) in te brengen en door te reflecteren met elkaar heb je invloed op wat er in de praktijk gebeurt. Dan heeft het zin om in een netwerk tussen organisaties samen te werken.”

Benieuwd naar het boek ‘Grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden in het sociaal en gezondheidsdomein’? Download het boek op de pagina Kennisbank