Interessante workshop projecten over de Europese grenzen heen

Vorige week was de Internationale week van Social Work van de HAN. Doel van deze week: studenten prikkelen om over de grens te gaan kijken. Vanuit ons samenwerkingsverband gaven Geert Hoogeboom (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen) en Jumbo Klercq (Learning for Life) een workshop over het Europees Plattelandsparlement.

Het Centre of Expertise Krachtige Kernen heeft een samenwerkingsverband met de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, Humanitas, Learn for Life en Forte Welzijn. Onze ervaring met gebiedsgericht werken over de grenzen heen, leende zich uitstekend om de kennis van de studenten Social Work bij te spijkeren.

Verschillen in Europa

Wat wisten de studenten al over Europa? Met een quiz werd de kennis over de Europese Unie getoetst. Wisten de studenten wel welke landen lid zijn van de EU? En wat ze doen voor thema’s zoals het platteland? Om de kennis te vergroten gaven Geert en Jumbo presentaties over Europa en haar grenzen. Hoewel de mensen met wie je werkt en hun problemen in veel Europese landen vergelijkbaar zijn, verschillen de aanpak, het sociale stelsel en financiering flink. Hoe werk je vanuit verschillende sociale stelsels? Hoe leer je samen met internationale studenten?

Geert gaf een presentatie over hoe je over de grenzen heen kijkt naar een bewonersinitiatief. Want welke grenzen zijn er nu eigenlijk? Denk aan budgettaire grenzen en grenzen op het gebied van stuurbaarheid. Welke Europese fondsen en subsidiemogelijkheden zijn er? Met deze kennis van regels, mogelijkheden en beperkingen, kwamen de studenten met ideeën voor een grensoverschrijdend project. Hoe zit het met de vergrijzingproblematiek in andere landen? Vinden we elkaar op het gebied van opvang voor vrouwen die mishandeld zijn?

Samenwerkingspartners benaderen
De studenten zagen ook wel beperkingen. Welke taal spreek je? Wat zijn de normen en waarden in een ander land? Verdiepen in de geschiedenis en kennis vergaren over een land is essentieel voor samenwerking. En waar vind je deze samenwerkingspartners? De mannen noemden een aantal handige internetportalen. “Ook in veel bibliotheken hebben ze een informatiepunt Europa. En wat dacht je van internationale studenten?” Eén van de studenten leek het wel wat om samen met internationale studenten te gaan eten. Een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen.

We hebben een project, samenwerkingspartners en voldoende kennis over het land. Wat zijn de laatste stappen die Geert en Jumbo meegaven aan de studenten? Maak een plan van aanpak dat zo concreet en behapbaar mogelijk is. “De meeste projecten hebben een doorlooptijd van 2 jaar. Verantwoording en subsidie neemt veel tijd in beslag. Houd het daarom klein en concreet.”

Een leerzame workshop, aldus de studenten. “We hebben de basiskennis en praktische handvatten om een project over de grenzen heen te starten,” vertelt een van de deelnemers. Het was een geslaagde workshop, de studenten gaan op zoek naar die internationale verbinding.

Download presentaties:

Jumbo Klercq: Europees Beleid
Geert Hoogeboom: Over de grenzen kijken naar bewonersinitiatief