Input door studenten minor ‘online communicatie’ voor WeHelpen

Zes projectgroepen van de minor ‘online communicatie’ hebben gedurende het afgelopen semester in opdracht van de Arnhemse inititatiefgroep WeHelpen onderzoek gedaan naar zowel mogelijkheden als belemmeringen bij het implementeren van WeHelpen in Arnhem. Er is op diverse vlakken onderzoek gedaan, zowel intern bij de deelnemende organisaties zelf (Rijnstad / VIA, SWOA, MVT, Siza, Rijnstate), als extern onder hulpvragers (ouderen, mensen met een handicap, mensen die recent uit het ziekenhuis ontslagen zijn). Ook zijn door één groep drie ‘best-practices’ in kaart gebracht (gemeenten waar WeHelpen reeds succesvol geïmplementeerd is). 20160108_160750

Vrijdag 8 januari vonden op de HAN in Arnhem de eindpresentaties plaats. Cees van den Bos nam namens de initiatiefgroep na afloop het woord. Hij bedankte de studenten voor hun waardevolle input, en roemde de studenten om hun professionaliteit en ambassadeursschap. Op inhoudelijk vlak waren veel parallellen te trekken tussen de presentaties: betrokkenen (zijnde: medewerkers, vrijwilligers van de deelnemende organisaties, maar ook hulpvragers en hun mantelzorgers) zien dat WeHelpen als online platform mensen kan helpen in verbinding met elkaar te komen (waarbij kleine, informele ‘zorg’ wordt verleend), maar zij zien ook belemmeringen bij diverse betrokkenen, op aspecten als gelegenheid (heb je de mogelijkheid?), motivatie (wil je?) en capaciteit (kan je?). Parallellen die in een volgende vergadering van de initiatiefgroep verder uitgediept zullen worden.

Al met al een leuke en leerzame bijeenkomst voor iedereen!