Infomarkt ‘Wat wél werkt tegen armoede’

Schaamte… paniek…en wat komt er nog meer bij kijken als je je rekeningen niet meer kan betalen? Op dinsdag 10 oktober was er, tijdens de Week tegen Armoede, een grote informatiemarkt in ’t Convent Huissen, georganiseerd door Stichting Welzijn Lingewaard in samenwerking met de Zorgalliantie.

De bezoekers waren mensen met vragen over hun financiële situatie. Ook waren er instanties om te laten zien wat er allemaal kan in Lingewaard, zoals Kledingruilwinkel Lingewaard, Energieloket Lingewaard, Repaircafé, Stichting Leergeld en gemeente Lingewaard.

Een inwoner die vroeger in armoede leefde vertelt: “Je krijgt schaamte, durft dingen niet meer en doet niet meer, je wordt aangekeken. Ik heb me destijds gestoord aan de instanties en de gemeente, die alleen controlerend waren en me de weg niet wezen om uit de problemen te komen. Er was wellicht heel veel, maar dat weet je niet. Gelukkig is het tegenwoordig beter, wordt er veel samengewerkt. Ik ben blij dat deze markt georganiseerd is, zodat iedereen kan zien dat je geholpen kunt worden. Carinda Jansen, onderzoeker armoede van de HAN voegt toe: “Er wordt nog onvoldoende gedaan in de relationele sfeer: hoe kunnen we met elkaar nadenken over armoede en uitwisselen. Laat de beleidsambtenaar en de persoon die in armoede leeft elkaar ontmoeten. Dan bereik je veel meer, omdat beide kanten dan weten wat er speelt.”

Heeft u geldzorgen of moeite met rondkomen? Een rondkomcoach van Stichting Welzijn Lingewaard kan u helpen om grip te krijgen op uw uitgaven. Meer informatie via w.vandenhurk@swlingewaard.nl of bel het Meldpunt SWL 0882552555.