Impact maak je samen

De afgelopen maanden hebben ruim 120 studenten samengewerkt aan tientallen mooie praktijkopdrachten. Impact maak je immers samen! Tijdens het symposium ter gelegenheid van het einde van het 1e semester werden de opbrengsten gedeeld. Het publiek mocht bovendien stemmen op de projectgroep of opdracht met de meeste impact. Mooie voorbeelden gezien van projecten die bijdragen aan onze focus ‘Verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen’. Gefeliciteerd Demi D. en Anke Van Dinther met jullie prijs als meest impactvolle projectgroep PZW.

“PZW is in de kern hoe we als HAN het verschil maken om de wereld schoner, socialer en slimmer te maken. Studenten PZW zijn allemaal voorbeelden van maatschappelijk betrokken wereldburgers” aldus Rob Verhofstad.

Maar liefst 200 studenten van 10 verschillende opleidingen starten dit semester in de tweede praktijk PZW! Samen, en interprofessioneel als het voor het vraagstuk nodig is.

In Tiel start een PZW afstudeertraject i.s.m. Westroijen Wijkcomité Tiel, Wijkregisseur Andries, Mozaïek welzijn en de Zorgalliantie/HAN in de Kloosterbuurt met een leefbaarheidsonderzoek per 1 maart 2023.

Over de onderwijseenheid
In de onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) werken studenten van maar liefst 10 verschillende opleidingen en 3 academies van de HAN samen aan een praktijkvraagstuk op het gebied van zorg en welzijn. Door maatschappelijke veranderingen worden vraagstukken steeds complexer. Onderwerpen als gezond ouder worden, laaggeletterdheid en zorgtechnologie zijn lang niet altijd vanuit één discipline te benaderen. Studenten komen samen tot sociale oplossingen voor de regio.

Lees meer: Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) (han.nl)