Ik zoek hulp, ik wil helpen, ik wil hulp organiseren!

Het Arnhemse Wehelpen.nl als proeftuin

Een bottom-up implementatie van het landelijke platform WeHelpen.nl in het Arnhemse.

Stef Visser van Rijnstad heeft het project ‘Wehelpen.nl’ in Arnhem als proeftuin in de Zorgalliantie geïntroduceerd. Wehelpen.nl wordt door Rijnstad, Siza, Vrijwillige Inzet Arnhem, SWOA, Drie Gasthuizen Groep en Mantelzorg Vrijwillige Thuiszorg de komende jaren in Arnhem uitgerold. WeHelpen.nl biedt mensen de mogelijkheid om zonder tussenkomst van derden onderling zaken te regelen waarvoor geen beroep gedaan kan worden bij een eigen netwerk, of waarvoor mensen niet meer of nog niet terecht kunnen bij een organisatie.

In de proeftuin gaat er aandacht uit naar de vraag ‘hoe zorgen we ervoor dat online samenwerking van de grond komt’, ‘wat zijn de maatschappelijke effecten hiervan’ en ‘hoe leren we van elkaar’. Inmiddels zijn 16 studenten van de minor ‘online communicatie’ gestart met het begeleiden van organisaties bij de implementatie van dit traject. Daarnaast zijn enkele collectieve vraagstukken benoemd waar onderzoek en advies over plaats zal vinden.

Een praktische start van de implementatie en uitrol van Wehelpen in Arnhem. Een mooie proeftuin waar we veel van kunnen leren over het online organiseren van informele hulp.