maatschappelijke ontwikelingen

Houdt een gedwongen huwelijk stand?

Door Jos van der Meulen

 

De populatiebekostiging is een overheidsmaatregel die samenwerking afdwingt in het sociale domein. Gaat dit werken?

Zijn partijen bereid om met elkaar een samenwerkingsrelatie aan te gaan waarbij de belangen over en weer worden gerespecteerd? Gaat niet iedereen op de oude voet verder en doet gewoon zijn ding? Is men bereid zich van oude patronen/ rituelen te ontdoen? Gaat men daadwerkelijk uit van de vraag van de burger? Is er vertrouwen over en weer?

Neemt de gemeente als initiatiefnemen een aanjaag rol op zich? Hebben burgerinitiatieven een plek binnen deze samenwerking? Staat men open voor nieuwe inzichten en heeft men het lef om te experimenteren, te vallen en op te staan? Staan we daadwerkelijk ten dienste van de samenleving en zijn we bereid om de consequenties van deze samenwerking te dragen? Heeft de populatiebekostiging consequenties voor de professional en de opleiding voor aanstaande professionals in het sociale domein?

U zegt het maar, de Zorgalliantie durft de uitdaging aan!