Hoe werkt de Zorgalliantie samen in de driehoek?

‘Samenwerken in de driehoek’ was een van de thema’s van de brede managementconferentie op 26 juni. Het College van Bestuur, de instituutsdirecteuren, lectoren en programmamanagers zwaartepunten van de HAN bespreken tijdens de conferentie op HAN-niveau beleidsthema’s met elkaar. Deze keer was de Zorgalliantie uitgenodigd om iets te vertellen over het boek ‘Uit de hoek komen’.

Netwerk binnen de HAN
“Wie van jullie werkt wel eens met ons samen?”, vroeg Wendy Kemper-Koebrugge aan de ruim 50 deelnemers. Driekwart stak hun hand op. Een mooie score. “Dit betekent dat we als netwerk al flink veel hoeken van de HAN bereiken”, geeft Kemper-Koebrugge aan. “En voor de mensen die niet een hand opstaken; ik zou het mooi vinden als we vanuit een praktijkvraag in de toekomst wel samen gaan werken. Wie zijn we dan? Zorgalliantie en Centre of Expertise Krachtige Kernen. Krachtige Kernen gaat over leefbaarheid in kleine kernen en de Zorgalliantie is het netwerk van 30 organisaties in de wonen, welzijn, zorg en onderwijs die samen met de HAN vorm geven aan projecten en zes Krachtige Leerkringen. We werken samen om wonen, welzijn en zorg te verbeteren. We werken samen in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk. En wat levert dit op? Vanuit deelnemende organisaties krijgen we terug dat we hen helpen om uit de waan van alle dag te stappen. Dat we met onderzoek eraan bij dragen dat we doordacht beter snappen wat er aan de hand is. Waar en hoe verbetering mogelijk is. En dat onze studenten een frisse blik vertegenwoordigen voor medewerkers, cliënten en inwoners. We worden er vooral blij van als de praktijk aangeeft dat ze in deze Leerkring, het volgende half jaar ook wel weer 20 studenten willen ontvangen.”

Uit de hoek komen
Wat betekent samenwerken in de driehoek voor de Zorgalliantie? “Dit betekent voor ons uit de hoek komen”, zegt Kemper-Koebrugge. “Je echt verdiepen in een andere hoek. Want ook al sta ik nu voor jullie met een verhaal vanuit de praktijk, voor de praktijk ben ik toch ook een HAN’er. Uit de hoek komen betekent vanuit jouw hoek naar een andere hoek. Als ik nu kijk naar deze zaal: vanuit welke hoek ben jij het meeste?” De handen waren aardig verdeeld tussen ‘ik ben van het onderzoek’ en ‘ik ben van het onderwijs’. Op de vraag wie het meest van de praktijk is, gingen een paar handen de lucht in.

“We zijn als Zorgalliantie nu zeven jaar bezig”, gaat Kemper-Koebrugge door. “In die tijd hebben we op verschillende manieren samengewerkt in de driehoek. En nu hebben we maar eens op papier gezet hoe we dit doen: samenwerkingsformules in het netwerk. In dit boek vertellen we hoe de samenwerkingsformules werken en geven we voorbeelden van onze praktijk. Veel leesplezier gewenst!”

Meer over het boek ‘Uit de hoek komen: samenwerken in netwerkformules’